Monday, March 20, 2023
   
Text Size
Login

Consiliul Local

Nume Prenume Formatiunea politica din partea careia a candidat
             
Constantin Daniel     U.N.P.R.    
Eftene Ion     P.S.D.    
Stancu Ana     P.N.L.    
Gheorghe Ion     P.S.D.    
Ion Florin Marius   P.N.L.    
Ionita Vasile     P.S.D.    
Manea Stefan Gabriel   P.N.L.    
Petre Catalin     P.N.L.    
Petre Paul     P.N.L.    
Radu Marian     P.N.L.    
Sandu Gheorghe     P.S.D.    
Stoica Valentin     P.N.L.    
Tudor Florin     U.N.P.R.    

Strategia de dezvoltare

Chestionar privind alimentatia

HCL 714

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Poienarii Burchii în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Autorizatie exploatare