Sunday, January 29, 2023
   
Text Size
Login

2021

  

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 

1.

Badea Vasile

adobe reader1

2.

Bohîlţea Marian

adobe reader1

3.

Constantin Daniel

adobe reader1

4.

Constantinescu Cristian

adobe reader1

5. Dragnea Ileana adobe reader1

6.

Dumitrache Marian                                    

adobe reader1

7.

Ene Ana

adobe reader1

8.

Gan Ion

adobe reader1

9.

Gheorghe Alexandru     

adobe reader1

10.

Gheorghe N Ion      

adobe reader1

11.

Gutui Gabriel        

adobe reader1

12.

Ionita Mariana Nicoleta               

adobe reader1

13, Ionita Viorel  exclamation 37986 1280

14.

Ivan Rodica              

adobe reader1

15.

Manea Stefan              

adobe reader1

16. Mitrache Nis Mariana adobe reader1
17. Nedelcu Claudia Georgeta adobe reader1
18. Nedelcu Daniel adobe reader1
19. Nedelcu Daniela adobe reader1

20.

Niculae D Valerica adobe reader1
21. Petre C Georgeta adobe reader1
22. Petre F Paul adobe reader1
23. Postelnicu Ion adobe reader1
24. Radu Marian adobe reader1
25. Radu V Florin adobe reader1
26. Radulescu Daniela adobe reader1
27. Stanciu Mariana adobe reader1
28. Stoian Vasile adobe reader1
29. Tenciu Vasile adobe reader1
30. Tosa Madalin Marian adobe reader1

Strategia de dezvoltare

Chestionar privind alimentatia

HCL 714

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Poienarii Burchii în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Autorizatie exploatare