Monday, July 22, 2024
   
Text Size
Login

Acte deces

AJUTOR DE DECES
ACTE:

-CERERE
-CERTIFICAT DECES
-FACTURA (sicriu, preot,etc)
-CARTE DE IDENTITATE SOLICITANT (a persoanei care face cererea si care este mentionata si pe factura)
-EXTRAS DE CONT AL SOLICITANTULUI (daca solicitantul nu are cont, plata se va face prin mandat postal, la domiciliu)

- DACA DECEDATUL NU ERA PENSIONAR ESTE NECESARA ADEVERINTA DE SALARIAT PENTRU:

              - Decedat (daca acesta era salariat la data decesului)

              - Solicitant (daca decedatul nu era nici salariat nici pensionar)

              - Numar de telefon solicitant
-ACTELE SE DEPUN PRIN E-MAIL (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) SAU PRIN POSTA, LA ADRESELE:PLOIESTI, STR. NICOLAE IORGA NR. 1
CAMPINA, STR. ORIZONTULUI NR. 1

CONFORM ORDINULUI MMPS NR. 721/25.03.2020, ACTIVITATEA DE RELATII CU PUBLICUL SE DESFASOARA NUMAI PRIN TELEFON SAU E-MAIL-CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA -PLOIESTI:
0244.577.406
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CERERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE DECES

Noutati

INFORMARE BOLI TRANSMITERE PRIN VECTORI_MAI 2024_CRSPC_v2

Boli vectori OMS 2024

Boli vectori copii ECDC 2024

COMUNICATE DE PRESĂ PRIVIND PROIECTELE DE INTERES LOCAL

DEER

 

COR MT-JT PLOIESTI

INSTIINTARE

CATRE PRIMARIA POIENARII BURCH

 

Va instiintam ca pe data de 09.11.2023 intre orele 09,00-18,00

se va opri furnizarea de energie electrica pentru remediere incident LEA 20 KV  Bilciuresti

 

Maistru, LUPEA COSMIN

 

Strategia de dezvoltare

Chestionar privind alimentatia

HCL 714

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Poienarii Burchii în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Autorizatie exploatare

Anunt Greva

ANUNŢ

ÎN DATA DE 31 İANUARİE 2024, ÎNTRE ORELE 11.00  - 13.00 - GREVĂ DE AVERTİSMENT,

ÎNCEPÂND CU DATA DE

5 FEBRUARİE 2024 - GREVĂ GENERALĂ

PRİMĂRİA COMUNEİ POİENARİİ BURCHİİ, AFİLİATĂ LA FEDERAŢİA COLUMNA-SCOR.