Sunday, January 29, 2023
   
Text Size
Login

HCL 2019

Pv 21.12.2019

Pv 12.12.2019

HCL Nr 56 / 3.12.2019

HCL Nr 55 / 3.12.2019

HCL Nr 54 / 3.12.2019

PV 3.12.2019

Anexa 1 HCL Nr 54

Anexa 1Bis HCL NR 54

Anexa 2 HCL Nr 54

HCL Nr 53 / 3.12.2019

HCL Nr 52 / 3.12.2019

HCL Nr 51 / 3.12.2019

HCL Nr 50 / 3.12.2019

PV 16.11.2019

HCL Nr 49 / 16.11.2019

Anexa 1 la HCL Nr 49

HCL Nr 48 / 16.11.2019

PV 31.10.2019

HCL Nr 47 / 31.10.2019

HCL Nr 46 / 31.10.2019

Anexa 1 HCL Nr 46

Anexa 2 HCL Nr 46

HCL Nr 45 / 31.10.2019

Anexa 1 HCL Nr 45

Anexa 2 HCL Nr 45

HCL Nr 44 / 31.10.2019

PV 30.09.2019

HCL Nr 43 / 30.09.2019

Anexa Nr 1 la HCL Nr 43

Anexa Nr 2 la HCL Nr 43

HCL Nr 42 / 30.09.2019

Anexa HCL Nr 42

HCL Nr 41 / 30.09.2019

Anexa HCL Nr 41

HCL Nr 40 / 30.09.2019

Anexa HCL Nr 40

HCL Nr 39 / 30.09.2019

Pv 30.09.2019

PV 19.09.2019

HCL Nr 38 / 11.09.2019

HCL Nr 37 / 31.08.2019

HCL Nr 36 / 31.08.2019

HCL Nr 35 / 31.08.2019

Anexa 1 HCL Nr 35

Anexa 2 HCL Nr 35

HCL Nr 34 / 31.08.2019

Anexa HCL Nr 34

HCL Nr 33 / 31.08.2019

Anexa HCL Nr 33

HCL Nr 32 / 31.08.2019

Pv 16.07.2019

HCL Nr 31 /16.07.2019

HCL Nr 30 /16.07.2019

HCL Nr 29 /16.07.2019

HCL Nr 28 /16.07.2019

PV 28.06.2019

HCL Nr 27 28.06.2019

HCL Nr 26 28.06.2019

HCL Nr 25 28.06.2019

PV 31.05.2019

HCL Nr 22 / 30.05.2019

HCL Nr 23 / 30.05.2019

HCL Nr 24 / 30.05.2019

PV 03.05.2019

PV 17.04.2019

HCL Nr 14 / 3.05.2019

HCL Nr 14 / 31.03.2019

HCL Nr 13 / 31.03.2019

Hcl Nr 12 / 28.02.2019

Anexa HCL Nr 12

Hcl Nr 11 / 28.02.2019

Anexa HCL 11

PV 31.01.2019

PV 18.12.2018

PV 11.12.2018

PV 9.12.2018

HCL NR 10 / 31.01.2019

HCL NR 9 / 31.01.2019

HCL NR 8 / 31.01.2019

HCL NR 7 / 31.01.2019

Anexa 1 / HCL Nr 7

Anexa 2 / HCL Nr 7

HCL NR 6 / 31.01.2019

Anexa 1 / HCL Nr 6

HCL NR 5 / 31.01.2019

HCL NR 4 / 31.01.2019

Anexa 1 / HCL Nr 4

Anexa 2 / HCL Nr 4

HCL NR 3 / 09.01.2019

Anexa - HCL Nr 3

HCL Nr 2 / 09.01.2019

Anexa 2 / HCL Nr 2

HCL Nr 1 / 09.01.2019

Strategia de dezvoltare

Chestionar privind alimentatia

HCL 714

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Poienarii Burchii în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Autorizatie exploatare