Monday, March 20, 2023
   
Text Size
Login

2022

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 

1.

Badea Vasile

adobe reader1

2.

Bohîltea Marian

adobe reader1

3.

Constantin Daniel

adobe reader1

4.

Constantinescu Cristian

adobe reader1

5. Dragnea Ileana adobe reader1

6.

Ene Ana                             

adobe reader1

7.

Gheorghe Alexandru  Ionut

adobe reader1

8.

Gheorghe  Ion

adobe reader1

9.

Gutui Gabriel  

adobe reader1

10.

Ionita Mariana Nicoleta  

adobe reader1

11.

Ionita Vasile Viorel      

adobe reader1

12.

Manea Stefan Gabriel          

adobe reader1

13. Mitrache Nis Mariana adobe reader1

14.

Necula Claudia Georgeta 

adobe reader1

15.

Necula Daniela

adobe reader1

16. Nedelcu Daniel adobe reader1
17. Neculae Valerica adobe reader1
18. Petre George Daniel adobe reader1
19. Paul Petre adobe reader1

20.

Postelnicu Ion adobe reader1
21. Radu V Florin adobe reader1
22. Radu Marian adobe reader1
23. Radulescu Daniela adobe reader1
24. Stanciu Mariana adobe reader1
25. Stoian Vasile adobe reader1
26. Tosa Madalin Marian adobe reader1
     
     
     
     

Strategia de dezvoltare

Chestionar privind alimentatia

HCL 714

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Poienarii Burchii în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Autorizatie exploatare