Sunday, January 29, 2023
   
Text Size
Login

2020

Decembrie

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

 

1.

Badea Vasile

adobe reader1

2.

Bohîlţea Marian

adobe reader1

3.

Constantin Daniel

adobe reader1

4.

Gheorghe Alexandru - Ionuţ

adobe reader1

5. Georgescu M Paul adobe reader1

6.

Ioniţã Vasile - Viorel                                           

adobe reader1

7.

Manea Ştefan - Gabriel           

adobe reader1

8.

Nedelcu Daniel    

adobe reader1

9.

Niculae Valericã          

adobe reader1

10.

Petre George - Daniel                

adobe reader1

11.

Petre Paul              

adobe reader1

12.

Radu Marian                      

adobe reader1

13.

Stoian Vasile                  

adobe reader1

14.

Toşa Mãdãlin - Marian                   

adobe reader1

 

August

Gerogescu M Paul                                                    adobe reader1

 

 

         
Constantin Daniel     adobe reader1
         
Constantinescu Cristian     adobe reader1
         
Dragnea Ileana     adobe reader1
         
Dumitrache Marian       adobe reader1
         
Eftene Ion       adobe reader1
         
Ene Ana       adobe reader1
         
Gan Ionel   adobe reader1
         
Gheorghe Gheorghe Florin     adobe reader1
         
Gheorghe Ion     adobe reader1
         
Gutui Gabiel     adobe reader1
         
Ionita Mariana Nicoleta     adobe reader1
         
         
Ivan Rodica     adobe reader1
         
Mitrache Nis Mariana     adobe reader1
         
Necula Claudia      adobe reader1
         
Necula Daniela     adobe reader1
         
Nedelcu Daniel     adobe reader1
         
Petre Catalin     adobe reader1
         
Petre Paul       adobe reader1
         
Postelnicu Ion Iulian     adobe reader1
         
Radu Florin       adobe reader1
         
Radulescu Daniela     adobe reader1
         
Radu Marian     adobe reader1
         
Sandu Gheorghe     adobe reader1
         
Stanciu Mariana     adobe reader1
         
Stancu Ana       adobe reader1
         
Stoica Valentin     adobe reader1
         
Tenciu Vasile     adobe reader1
         
Tudor Florin       adobe reader1
         
         

Strategia de dezvoltare

Chestionar privind alimentatia

HCL 714

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Poienarii Burchii în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Autorizatie exploatare