Saturday, June 15, 2024
   
Text Size
Login

2023

Anunt Colectiv NR. 12818 / 08.12.2023

Anunt Colectiv NR. 12738 / 08.12.2023

Anunt colectiv Nr. 12368/ 29.11.2023

Anunt colectiv Nr. 11438/ 27.11.2023

DATE CONTACT SOCIETATE INTRETINERE DRUMURI COMUNALE

CERERE SEPARARE ROLURI

Anunt

Proces Verbal Nr11943 / 20.11.2023

 PV AFISARE TARLA 58 PARCELA 235_121 N.r _11680_/_14.11.2023_

PV AFISARE TARLA 59 PARCELA 246_95 Nr. _11686_/_14.11.2023

Oferta vanzare Nr. _11700_/_14.11.2023_

Anunt Colectiv NR. 11438/ 09.11.2023

Anunt / 24.10.2023

Anunț Colectiv Nr. 10529 / 18.20.2023

Opis alfabetic detinatori POIENARII BURCHII

S25-84.Anexa.18.1

S25-84.Anexa.18.2 

S25 PLANC CADASTRAL

S25 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S32 PLAN CADASTRAL

S32  Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S35 PLAN CADASTRAL

S35 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII 

S36 PLAN CADASTRAL

S36 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S37 PLAN CADASTRAL

S37 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S38 PLAN CADASTRAL

S38 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S39 PLAN CADASTRAL

S39 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S40 PLAN CADASTRAL

S40 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S41 PLAN CADASTRAL

S41 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S42 PLAN CADASTRAL

S42 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S43 PLAN CADASTRAL 

S43 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S45 PLAN CADASTRAL

S45 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S53 PLAN CADASTRAL

S53 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

S84 PLAN CADASTRAL

S84 Registrul cadastral al imobilelor POIENARII BURCHII

Informare Nr 8690 / 29.08.2023

Anunt Colectiv Nr 8731/30.08.2023 & PV Nr. 8732/30.08.2023 

Anunt Colectiv NR. 7575/25.07.2023

Legea nr. 123/2023 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

PV Nr. 6701/28.06.2023

Anunt Colectiv Nr. 6700/28.06.2023

Anunt colectiv Nr 6523/22.06.2023

Anunt colectiv NR. 5795 /06.06.2023

Anunt  Lista proiectelor admise /10.05.2023

Situatia functiilor si drepturilor salariale Nr 3824 / 7.04.2023

Anunt Colectiv Nr. 3760 / 6.04.2023

Comunicat Nr 1903 /21.02.2023

Cerere de oferta Nr. 1883/21.02.2023

Noutati

COMUNICATE DE PRESĂ PRIVIND PROIECTELE DE INTERES LOCAL

DEER

 

COR MT-JT PLOIESTI

INSTIINTARE

CATRE PRIMARIA POIENARII BURCH

 

Va instiintam ca pe data de 09.11.2023 intre orele 09,00-18,00

se va opri furnizarea de energie electrica pentru remediere incident LEA 20 KV  Bilciuresti

 

Maistru, LUPEA COSMIN

 

Strategia de dezvoltare

Chestionar privind alimentatia

HCL 714

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Poienarii Burchii în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Autorizatie exploatare

Anunt Greva

ANUNŢ

ÎN DATA DE 31 İANUARİE 2024, ÎNTRE ORELE 11.00  - 13.00 - GREVĂ DE AVERTİSMENT,

ÎNCEPÂND CU DATA DE

5 FEBRUARİE 2024 - GREVĂ GENERALĂ

PRİMĂRİA COMUNEİ POİENARİİ BURCHİİ, AFİLİATĂ LA FEDERAŢİA COLUMNA-SCOR.