Monday, July 22, 2024
   
Text Size
Login

2018

Proiect hotarare strategie dezvoltare /24.10.2018

Anunt proiect hotarare /24.10.2018

Anunt publicitate 12632/02.10.2018

Responsabil cu protectia datelor personale

plan_cadastral_S100 (A0)

plan_cadastral_S98 (A0)

plan_cadastral_S95_plansa 2 (A0)

plan_cadastral_S95_plansa 1 (A0)

plan_cadastral_S94_plansa2 (A0)

plan_cadastral_S94_plansa1 (A0)

plan_cadastral_S93 PLANSA 2 (A0)

plan_cadastral_S93 PLANSA 1 (A0)

plan_cadastral_S91 (A1)

plan_cadastral_S52_plansa 2 (A0)

plan_cadastral_S52_plansa 1 (A0)

plan_cadastral_S51_plansa2 (A0)

plan_cadastral_S51_plansa1 (A0)

plan_cadastral_S50 (A1)

plan_cadastral_S24_PLANSA 4 (A0)

plan_cadastral_S24_PLANSA 3 (A0)

plan_cadastral_S24_PLANSA 2 (A0)

plan_cadastral_S24_PLANSA 1 (A0)

S100_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S98_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S95_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S94_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S93_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S91_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S52_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S51_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S50_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S24_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

Rezultate selectie dosare 11066 / 22.08.2018

NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor personale

Anunt Achizitii Medicina Muncii

Caiet de Sarcini           Download .docx

Oferta Financiara         Download .xlsx

Stat Functii si Salarii

Anunt Concurs

Rapoarte evaluare Legi 544/2001 si 52/2003 pe 2017

Licitatie publica / 1.03.2018

Raport Anual Finantari nerambursabile Nr. / 13.02.2018

Raport Activitate Persoane cu Handicap Nr 1378 / 29.01.2018

Anunt public 104/5/01/2018

Anunt public 593/18.01.2018

Noutati

INFORMARE BOLI TRANSMITERE PRIN VECTORI_MAI 2024_CRSPC_v2

Boli vectori OMS 2024

Boli vectori copii ECDC 2024

COMUNICATE DE PRESĂ PRIVIND PROIECTELE DE INTERES LOCAL

DEER

 

COR MT-JT PLOIESTI

INSTIINTARE

CATRE PRIMARIA POIENARII BURCH

 

Va instiintam ca pe data de 09.11.2023 intre orele 09,00-18,00

se va opri furnizarea de energie electrica pentru remediere incident LEA 20 KV  Bilciuresti

 

Maistru, LUPEA COSMIN

 

Strategia de dezvoltare

Chestionar privind alimentatia

HCL 714

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Poienarii Burchii în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Autorizatie exploatare

Anunt Greva

ANUNŢ

ÎN DATA DE 31 İANUARİE 2024, ÎNTRE ORELE 11.00  - 13.00 - GREVĂ DE AVERTİSMENT,

ÎNCEPÂND CU DATA DE

5 FEBRUARİE 2024 - GREVĂ GENERALĂ

PRİMĂRİA COMUNEİ POİENARİİ BURCHİİ, AFİLİATĂ LA FEDERAŢİA COLUMNA-SCOR.