Sunday, January 29, 2023
   
Text Size
Login

2018

Anunt Colectiv NR 14677 / 28.11.2018

Anunt Colectiv NR 14218 / 14.11.2018

Aunt Colectiv Nr 14055 / 12.11.2018

Anunt colectiv Nr 13846 / 2.11.2018

Proiect hotarare strategie dezvoltare /24.10.2018

Anunt proiect hotarare /24.10.2018

Anunt colectiv Nr. 13921/19.10.2018

Anunt publicitate 12632/02.10.2018

Anunt colectiv Nr. 13291/19.10.2018

Anunt colectiv Nr. 12632

Anunt colectiv Nr 12407

Responsabil cu protectia datelor personale

plan_cadastral_S100 (A0)

plan_cadastral_S98 (A0)

plan_cadastral_S95_plansa 2 (A0)

plan_cadastral_S95_plansa 1 (A0)

plan_cadastral_S94_plansa2 (A0)

plan_cadastral_S94_plansa1 (A0)

plan_cadastral_S93 PLANSA 2 (A0)

plan_cadastral_S93 PLANSA 1 (A0)

plan_cadastral_S91 (A1)

plan_cadastral_S52_plansa 2 (A0)

plan_cadastral_S52_plansa 1 (A0)

plan_cadastral_S51_plansa2 (A0)

plan_cadastral_S51_plansa1 (A0)

plan_cadastral_S50 (A1)

plan_cadastral_S24_PLANSA 4 (A0)

plan_cadastral_S24_PLANSA 3 (A0)

plan_cadastral_S24_PLANSA 2 (A0)

plan_cadastral_S24_PLANSA 1 (A0)

S100_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S98_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S95_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S94_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S93_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S91_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S52_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S51_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S50_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

S24_Opis_alfabetic_detinatori_POIENARII BURCHII

Rezultate selectie dosare 11066 / 22.08.2018

Anunt colectiv Nr 10375/01.08.2018

Anunt concursuri  Nr 10331/31.07.2018

Anunt colectiv Nr 9637 / 11.07.2018

Anunt colectiv Nr 8721/15.06.2018

Anunt colectiv Nr 8536/11.06.2018

NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor personale

Anunt Achizitii Medicina Muncii

Caiet de Sarcini           Download .docx

Oferta Financiara         Download .xlsx

Stat Functii si Salarii

Anunt Concurs

Rapoarte evaluare Legi 544/2001 si 52/2003 pe 2017

Licitatie publica / 1.03.2018

Raport Anual Finantari nerambursabile Nr. / 13.02.2018

Raport Activitate Persoane cu Handicap Nr 1378 / 29.01.2018

Anunt public 104/5/01/2018

Anunt public 593/18.01.2018

Strategia de dezvoltare

Chestionar privind alimentatia

HCL 714

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Poienarii Burchii în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Autorizatie exploatare